Parallel
143
Doa minta pertolongan dan pengajaran
1Mazmur Daud.
Ya Tuhan, dengarkanlah doaku,
berilah telinga kepada permohonanku!
Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu,
demi keadilan-Mu!
2 # Rm. 3:20; Gal. 2:16 Janganlah beperkara dengan hamba-Mu ini,
sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu.
3Sebab musuh telah mengejar aku
dan mencampakkan nyawaku ke tanah,
menempatkan aku di dalam gelap
seperti orang yang sudah lama mati.
4Semangatku lemah lesu dalam diriku,
hatiku tertegun dalam tubuhku.
5Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala,
aku merenungkan segala pekerjaan-Mu,
aku memikirkan perbuatan tangan-Mu.
6Aku menadahkan tanganku kepada-Mu,
jiwaku haus kepada-Mu seperti tanah yang tandus. S e l a
7Jawablah aku dengan segera, ya Tuhan,
sudah habis semangatku!
Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku,
sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur.
8Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi,
sebab kepada-Mulah aku percaya!
Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh,
sebab kepada-Mulah kuangkat jiwaku.
9Lepaskanlah aku dari pada musuh-musuhku, ya Tuhan,
pada-Mulah aku berteduh!
10Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu,
sebab Engkaulah Allahku!
Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun aku
di tanah yang rata!
11Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu, ya Tuhan,
keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu!
12Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu,
dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku,
sebab aku ini hamba-Mu!