Parallel
14
Kebebalan manusia
1 # Rm. 3:10-12 #Mzm. 53 Untuk pemimpin biduan. Dari Daud.
Orang bebal berkata dalam hatinya:
“Tidak ada Allah.”
Busuk dan jijik perbuatan mereka,
tidak ada yang berbuat baik.
2 Tuhan memandang ke bawah dari sorga
kepada anak-anak manusia
untuk melihat, apakah ada yang berakal budi
dan yang mencari Allah.
3Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat;
tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
4Tidak sadarkah semua orang yang melakukan kejahatan,
yang memakan habis umat-Ku seperti memakan roti,
dan yang tidak berseru kepada Tuhan?
5Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar,
sebab Allah menyertai angkatan yang benar.
6Kamu dapat mengolok-olok maksud orang yang tertindas,
tetapi Tuhan adalah tempat perlindungannya.
7Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel!
Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya,
maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita.