Parallel
132
Daud dan Sion, pilihan Tuhan
1Nyanyian ziarah.
Ingatlah, ya Tuhan, kepada Daud
dan segala penderitaannya,
2bagaimana ia telah bersumpah kepada Tuhan,
telah bernazar kepada Yang Mahakuat dari Yakub:
3“Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku,
tidak akan berbaring di ranjang petiduranku,
4sesungguhnya aku tidak akan membiarkan mataku tidur
atau membiarkan kelopak mataku terlelap,
5sampai aku mendapat tempat untuk Tuhan,
kediaman untuk Yang Mahakuat dari Yakub.”
6Memang kita telah mendengar tentang itu di Efrata,
telah mendapatnya di padang Yaar.
7“Mari kita pergi ke kediaman-Nya,
sujud menyembah pada tumpuan kaki-Nya.”
8 # 2Taw. 6:41-42 Bangunlah, ya Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentian-Mu,
Engkau serta tabut kekuatan-Mu!
9Biarlah imam-imam-Mu berpakaian kebenaran,
dan bersorak-sorai orang-orang yang Kaukasihi!
10Oleh karena Daud, hamba-Mu,
janganlah Engkau menolak orang yang Kauurapi!
11 # 2Sam. 7:12-16; 1Taw. 17:11-14; Mzm. 89:4-5; Kis. 2:30 Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud,
Ia tidak akan memungkirinya:
“Seorang anak kandungmu
akan Kududukkan di atas takhtamu;
12jika anak-anakmu berpegang pada perjanjian-Ku,
dan pada peraturan-peraturan-Ku yang Kuajarkan kepada mereka,
maka anak-anak mereka selama-lamanya
akan duduk di atas takhtamu.”
13Sebab Tuhan telah memilih Sion,
mengingininya menjadi tempat kedudukan-Nya:
14“Inilah tempat perhentian-Ku selama-lamanya,
di sini Aku hendak diam, sebab Aku mengingininya.
15Perbekalannya akan Kuberkati dengan limpahnya,
orang-orangnya yang miskin akan Kukenyangkan dengan roti,
16imam-imamnya akan Kukenakan pakaian keselamatan,
dan orang-orangnya yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang.
17 # 1Raj. 11:36 Di sanalah Aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud,
Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang Kuurapi.
18Musuh-musuhnya akan Kukenakan pakaian penuh malu,
tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya.”