Parallel
126
Pengharapan di tengah-tengah penderitaan
1Nyanyian ziarah.
Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi.
2Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa,
dan lidah kita dengan sorak-sorai.
Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa:
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini!”
3 Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita,
maka kita bersukacita.
4Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan,
seperti memulihkan batang air kering di Tanah Negeb!
5Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata,
akan menuai dengan bersorak-sorai.
6Orang yang berjalan maju dengan menangis
sambil menabur benih,
pasti pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkasnya.