Parallel
110
Penobatan raja imam
1 # Mat. 22:44; Mrk. 12:36; Luk. 20:42-43; Kis. 2:34-35; 1Kor. 15:25; Ef. 1:20-22; Kol. 3:1; Ibr. 1:13, 8:1, 10:12-13 Mazmur Daud.
Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku:
“Duduklah di sebelah kanan-Ku,
sampai Kubuat musuh-musuhmu
menjadi tumpuan kakimu.”
2Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion:
memerintahlah di antara musuhmu!
3Pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju
dengan berhiaskan kekudusan;
dari kandungan fajar
tampil bagimu keremajaanmu seperti embun.
4 # Ibr. 5:6, 6:20, 7:17, 21 Tuhan telah bersumpah,
dan Ia tidak akan menyesal:
“Engkau adalah imam untuk selama-lamanya,
menurut Melkisedek.”
5 Tuhan ada di sebelah kananmu;
Ia meremukkan raja-raja pada hari murka-Nya,
6Ia menghukum bangsa-bangsa, sehingga mayat-mayat bergelimpangan;
Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas.
7Dari sungai di tepi jalan ia minum,
oleh sebab itu ia mengangkat kepala.