YouVersion Logo
Search Icon

Mateo 1

1
1Kitabu kʼigongo lyamwa Yesu Kristo, Mwana wamwa Davidi, Mwana wamwa Abrahamu. 2Abrahamu wamuvyalaga Isaka; na Isaka wamuvyalaga Yakobo; na Yakobo wamuvyalaga Yuda na vaduguye. 3Yuda na Tamari vavavyalaga Feresi na Zala; na Feresi wamuvyalaga Hezeroni; na Hezeroni wamuvyalaga Aramu. 4Na Aramu wamuvyalaga Aminadabu; na Aminadabu wamuvyalaga Nasoni; na 5Nasoni wamuvyalaga Salimoni; na Salimoni na Rahaba vamuvyalaga Boasi; Boasi na Ruti vamuvyalaga Obedi; 6na Obedi wamuvyalaga Isai; na Isai wamuvyalaga mutemi Davidi;
7Na Davidi na uyo wavage muke wamwa Uria vamuvyalaga Salomo; na Salomo wamuvyalaga Rehoboamu; na Rehoboamu wamuvyalaga Abia; na Abia wamuvyalaga Asafu; 8na Asafu wamuvyalaga Yosafati; na Yosafati wamuvyalaga Yoramu; na Yoramu wamuvyalaga Uzia; 9na Uzia wamuvyalaga Yotamu; na Yotamu wamuvyalaga Ahazi; na Ahazi wamuvyalaga Hezekia; 10Hezekia wamuvyalaga Manase; Manase wamuvyalaga Amoni; 11na Amoni wamuvyalaga Yosia; na Yosia wamuvyalaga Yekonia na vaduguye hʼitungo lya kusamiziwa ku Babiloni.
12Na hanuma na kusamiwa ku Babiloni Yekonia wamuvyalaga Salatieli; na Salatieli wamuvyalaga Zerubabele; 13na Zerubabele wamuvyalaga Abihudi; na Abihudi wamuvyalaga Aliakimu; Eliakimu wamuvyalaga Azoro; 14na Azoro wamuvyalaga Sadoko; na Sadoko wamuvyalaga Ahimu; na Ahimu wamuvyalaga Eliyudi; 15na Eliyudi wamuvyalaga Eliazari; na Eliazari wamuvyalaga Matani; na Matani wamuvyalaga Ya kobo; 16na Yakobo wamuvyalaga Yosefu mugosi wamwa Maria, homwene wamuvyalaga Yesu, homwene alitanwa Kristo.
17Sisyo mavuvyalwa gose kufuma Abrahamu kusika Davidi gali ikumi na anne; na kufuma Davidi kusika kusamiziwa ku Babiloni gali mavuvyalwa ikumi na anne; na kufuma kusamiwa ku Babiloni kusika Kristo gali mavuvyalwa ikumi na anne.
18Alisi kuvyalwa kwamwa Yesu Kristo kwavagi syenisyo: Aho nina Maria walahagwa na Yosefu, alisi vavagi vatali kwingila mu vukwele, wigelaga ati ali na nda ku nguzu ya Roho Nsondo. 19Alisi Yosefu mugosi wakwe, kunguno wavagi mugololoku wavagi akatogilwe kumuponda nsoni ha pe, na walomaga kumuleka mu lwiviso. 20Aho wavagi aliwiganika kunguno ya genaya, malaika wamwa Guku wigelaga hawakwe mu kiloti, uhaya, Yosefu mwana Davidi, uleke kogoha kumusola Maria muke wako, kwisi cheniki chatundilwe muwakwe kili cha Roho Nsondo. 21Na akuvyala mwana mugosya, naʼho ukumupa lina YESU, kwisi akuvapizya vanhu vakwe ku mavukenaguzi gavo. 22Alisi genaya gose gakwilaga, kigele muhayo gufikile gwayombilwe na Guku ku mufumbuzi, alihaya,
23Lolaga muhala akuvi na nda na akuvyala mwana mugosya,
Na akwitanwa Imanueli,
24nguno yalyo: Mulungu ali hamohene niswe. Na Yosefu aho wamisaja mu tulo, wavezaja kitisi malaika wamwa Guku wamulagilaga, na wamusolaga mukima wakwe kuwakwe. 25Na wavagi akamumanikizye kusika wamuvyalaga mwana wa vuhala, na wamwitanaga YESU.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy