Versions

Cancel
 
30Dere står i den samme kamp som dere før har sett meg kjempe; og nå hører dere at jeg fremdeles står i den.#Apg 1622ff