Versions

Cancel
 
30Dere er hans verk ved Kristus Jesus, han som er blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning, #Jer 235f2 Kor 521Ef 17