Mateyu 1
TONGAMW

Mateyu 1

1
Mkoka wa kawidu kaku Yesu Kristu
(Luka 3.23-38)
1Buku la kawidu kaku Yesu Kristu, mwana waku Davidi, mwana waku Abrahamu.
2Abrahamu wangupapa Yisaki; ndipo Yisaki wangupapa Yakobe; Yakobe wangupapa Yuda ndi ŵana ŵanyake; 3Yuda wangupapa Pereze ndi Zera mwaku Tamara; ndipo Pereze wangupapa Hezroni, Hezroni wangupapa Ramu; 4ndipo Ramu wangupapa Aminadabu; Aminadabu wangupapa Nashone; Nashone wangupapa Salmone; 5ndipo Salmone wangupapa Boazi mwaku Rahabe; Boazi wangupapa Obede mwaku Ruti; ndipo Obede wangupapa Jese; 6ndipo Jese wangupapa Davidi karonga yo. Ndipo Davidi wangupapa Solomoni mwaku yo wenga muwoli waku Uriya; 7ndipo Solomoni wangupapa Rehoboamu; Rehoboamu wangupapa Abija; Abija wangupapa Asa; 8ndipo Asa wangupapa Yehosafati; Yehosafati wangupapa Yoramu; Yoramu wangupapa Uziya; 9ndipo Uziya wangupapa Yotamu; Yotamu wangupapa Ahazi; Ahazi wangupapa Hezekiya; 10ndipo Hezekiya wangupapa Manase; Manase wangupapa Amosi; Amosi wangupapa Josiya; 11ndipo Josiya wangupapa Yekoniya ndi ŵana ŵanyake pa nyengo yakuyoreke ku Babiloni. 12Ndipo pavuli pa kuyoreke ku Babiloni Yekoniya wangupapa Shealtiele; Shealtiele wangupapa Zerubabele; 13ndipo Zerubabele wangupapa Abiude; Abiude wangupapa Eliakimu; Eliakimu wangupapa Azoro; 14ndipo Azoro wangupapa Zadoki wangupapa Akimu; Akimu wangupapa Eliude; 15ndipo Eliude wangupapa Eleazara; Eleazara wangupapa Matane; Matane wangupapa Yakobe; 16ndipo Yakobe wangupapa Yosefe mrumi waku Mariya, mwaku mweniyo wangupapika Yesu, yo wazumbulika Kristu (lo ling'amuwa kuti wakupakika). 17Viyo migonezi yose kutuwa kwaku Abrahamu mpaka Davidi ndi migonezi chumi ndi yinayi, ndipo kutuwa kwaku Davidi mpaka ku chiyoreke ku Babiloni ndi migonezi chumi ndi yinayi; ndipo kutuwa ku chiyoreke ku Babiloni ndi migonezi chumi ndi yinayi; ndipo kutuwa ku chiyoreke ku Babiloni mpaka Kristu ndi migonezi chumi ndi yinayi.
Kupapika kwaku Yesu Kristu
(Luka 2.1-7)
18Kweni kawidu kaku Yesu Kristu kenga viyo. Nyina wake Mariya wati wajaririka ndi Yosefe, ŵandafikane iwo, wangusanirika ndi nthumbo kutuwa ku Mzimu Wakupaturika. 19Ndipo Yosefe mrumi wake, pakuŵa mrunji wangukhumba cha kumlengeska, watinge wampate ŵaka kwachisisi. 20Kweni powenga weche kughanaghana ndi ichi, wonani, mungelo wa Ambuya wangumwoneke mu loto, wakuti, “Yosefe, mwana waku Davidi, ungopanga cha kumto Mariya muwoli wako; chifukwa cho chazuwuka mwake nchaku Mzimu Wakupaturika. 21Ndipo wapapenge mwana munthurumi; ndiudanenge zina lake Yesu: chifukwa ndiyo wataskenge khamu lake ku vilakwa vyawo.” 22Ndipo ichi chose chaŵapo, alinga kuti ghafiskike gho Ambuya akukamba mu mchimi yo, kuti,
23“Onani, mwali yo waŵenge ndi nthumbo,
ndipo wapapenge mwana munthurumi,
ndipo zina lake wadanikenge Immanuele”;
lenilo pakung'anamulika ndi, Chiuta pamoza nafwe. 24Ndipo Yosefe, wati wayuka mu tulo, wanguchita uli ndimo wangumlanguliya mungelo wa Ambuya, wanguto muwoli wake, 25ndipo kuti wangumziŵa cha mpaka wangupapa mwana: ndipo wangudana zina lake Yesu.

Bible Society of Malawi


Learn more about Tonga Bible 1986