1. Korinter 13:13

N11BM
Bibelen 2011 bokmål

13Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet.
Men størst blant dem er kjærligheten.