MATIUS 1
LAISZB

MATIUS 1

1
Yesus Umdipki Ngot Enila 1:1-17
(Luk. 3:23-38)
1Kapea Yesus Kristus ngota. E umdipki tepkae enila kaema. Yesus Kristus Ea Daud hon Abraham hon ikalono miikia.
2Abraham tan Ishak paep aede. Ishak tana Yakub paep aede. Yakub tana Yehuda ningbelkait paep eede. 3Yehuda tan Tamar dun Peres hon Zerah hona paep eede. Peres tana Hezron paep aedeekhe, Hezron tana Ram paep aede. 4Ram tan Aminadab paep aedeekhea, Aminadab tana Nahason paep aede. Nahason tana Salmon paep aedeekhe, 5Salmon tana Rahab dun Boas paep aede. Taekhe, Boas tana Rut dun Obed paep aede. Obed tana Isai paep aedeekhe, 6Isai tana Raja Daud paep aede. Daud tana Uria aboku dun Salomo paep aekhe, 7Salomo tana Rehobeam paep aede. Rehobeam tana Asa paep aedeekhe, 8Asa tana Yosafat paep aede. Yosafat tana Yoram paep aedeekhe, Yoram tana Uzia paep aede. 9Uzia tan Yotam paep aedeekhe, Yotam tana Ahas paep aede. Ahas tana Hizkia paep aedeekhe, 10Hizkia tana Manasye paep aede. Manasye tana Amon paep aedeekhe, Amon tana Yosia paep aede. 11#2Raj. 24:14-15; 2Taw. 36:10; Yer. 27:20 Yosia tana Yekhonya ningbelkait paep eede. Taakodeekhe, Nebukadnezar tenakait tan Israelkaea Babel bakon dio wandiip. 12Taiphe, Yekhonya tana Sealtiel paep aedeekhe, Sealtiel tana Zerubabel paep aede. 13Zerubabel tana Abihud paep aedeekhe, Abihud tana Elyakim paep aede. Elyakim tana Azor paep aedeekhe, 14Azor tana Zadok paep aede. Zadok tana Akhim paep aedeekhe, Akhim tana Eliud paep aede. 15Eliud tana Eleazar paep aedeekhe, Eleazar tana Matan paep aede. Matan tana Yakub paep aedeekhea, 16Yakub tana Yusuf paep aede. Taakodeekhe, Yusuf aboku enila Maria u tana Yesus, enila Kristus hela, paep aeduu.
17Kauma pukon Abraham ea hinki, Daud ea miholki puo, Salomo ea hinki Yekhonya ea Babel bakon dio wandiip. Kauma pukon ea hinki heekhe, Kristus Ea miholki heekode.
Yesus Kristus Paedu Ngota 1:18-25
(Luk. 2:1-7)
18 # Luk. 1:27 Putamdo, Yesus Kristus paep aukhe, tibende. Yusufa Maria weng bap aiphe, dekhea, ua tena kumdul neduu. U hon Yusuf hona wop damon do tan, Allah Baee tana tena kumdul hep uede. 19Taukhe, Yusuf ea kal heenonekno, dokae kali eon do tan bam tan kolop uon pukona pinong dakade. Yusuf ea kaka yepki, ea mahon tala hep uon pukon e-pinong dakade.
20Taen, ea kolop uaano pinong daklo ihekhe, malaikat Tuhan tan dun paekhe, enipki tep heen dake kali aede. Malaikat tana, Yusuf, Daud takio, Maria dun om tongyon pukona e-ponoknep. Allah Baee tana tena kumdul hep uede. 21#Luk. 1:31 U tana tena kaaki paep aokneduu. Taukhe, hep tana enila Yesus pelep aoknedeep.
22E tana E hibilkae i tala min dun koten, yep hep eoknedee. Uhin Tuhan tana E nabi ben kauma tep heon pukon puonedeekhea, putaakode. 23#Yes. 7:14 Nek, Allah Buku tan puonedea, wanang yepku, wop damon do tan tena kumdul hep uekhe, tena kaaki paukhe, enila Imanuel pelep aoknediip, puonede. Imanuel weng balbiton pukon mum tepa nup hon balinomaaki, Malaikat tan Yusuf pukon kali aede.
24Malaikat tan kali aekhe, Yusufa tibende. Tibenonekno, Tuhan Malaikat kali aa min yuma putaakodee. 25#Luk. 2:21 Taekhe, e tana Maria dunde puo, e-wop damediip. Taiphe, u tana tena kaaki paeduu. Taukhe, enila Yesus pelep aede.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.