MATIUS 1
KZF

MATIUS 1

1
Tuntu posisunju sanga ntotu'a Yesus Kristus
Luk. 3:23-38
1-16Iwe'imo tuntu posisunju sanga ntotu'a Yesus Kristus, muli i Daud, to nipomuli Abraham:
Abraham noana ka Ishak, Ishak noana ka Yakub,
Yakub noana ka Yehuda bo sampesuwu-sampesuwuna,
Yehuda njambokona i Tamar noana ka i Peres bo i Zerah,
Peres noana ka i Hezron, Hezron noana ka i Ram,
Ram noana ka Aminadab, Aminadab noana ka i Nahason,
Nahason noana ka i Salmon, Salmon njambokona i Rahab noana ka i Boas,
Boas njambokona i Rut noana ka Obed, Obed noana ka Isai,
Isai noana ka Magau Daud, Magau Daud njambokona balu Uria noana ka i Salomo,
Salomo noana ka i Rehabeam, Rehabeam noana ka Abia,
Abia noana ka Asa, Asa noana ka Yosafat,
Yosafat noana ka Yoram, Yoram noana ka Uzia,
Uzia noana ka Yotam, Yotam noana ka Ahas,
Ahas noana ka i Hizkia, Hizkia noana ka i Manasye,
Manasye noana ka Amon, Amon noana ka Yosia,
Yosia noana ka Yekhonya bo sampesuwu-sampesuwuna namosu tempona to Yahudi nidagi bo nitajiaka mpaka ri tana Babel.
Sangga narata ri tana Babel, Yekhonya noana ka i Sealtiel,
Sealtiel noana ka i Zerubabel, Zerubabel noana ka Abihud,
Abihud noana ka Elyakim, Elyakim noana ka Azur,
Azur noana ka i Zadok, Zadok noana ka Akhim,
Akhim noana ka Eliud, Eliud noana ka Eleazar,
Eleazar noana ka i Matan, Matan noana ka Yakub,
Yakub noana ka Yusuf rongo i Maria,
pade Maria to nangote Yesus to niuli Kristus.
17Jadi nggari Abraham sampe narata ri Magau Daud naria sampulu patantapi mulina. Pade nggari i Daud sampe ri tempo to Yahudi nitajiaka mpaka ri tana Babel naria wo'u sampulu patantapi mulina. Pade nggari tempo to Yahudi nitajiaka mpaka ri tana Babel sampe ri pesuwu Kristus naria wo'u sampulu patantapi mulina.
TESA PESUWU YESUS BO TESA TEMPO KANGANANA (1:18–2:23)
Tesa pesuwu Yesus Kristus
Luk. 2:1-7
18Iwe'imo tesa pesuwu Yesus Kristus. Indona i Maria notingea ante Yusuf. Tapi da'apa ira norongo natianamo i Maria nggari kuasa Nosa Nagasa nu Alatala. 19Yusuf, tingeana etu, samba'a tau to nanoa rarana. Da'a nadota i'a mompakaeya i Maria ri ngayo ntau dea. Jadi patujuna mompakaopu potingea ira nggalino.
20Tempo Yusuf danompekiri patujuna etu i'a nangipi. Pade riara mpangipina etu i'a nanggita samba'a malaeka i Pue notesa ka i'a iwe'i: “Yusuf, muli i Daud, ne'e iko maeka mangala i Maria majadi rongomu, sabana ngana to nikatianana etu najadi nggari kuasa Nosa Nagasa nu Alatala. 21I'a kana mangote samba'a ngana langgai, pade kana mupoposanga I'a Yesus sabana I'amo to mompakasalama todeana nggari silaka ira.”#1:21 Batuana sanga Yesus etumo “Alatala Mompakasalama”.
22Etu pura-pura najadi ala mompakadupa tesa i Pue to niboto nabina nggaolu iwe'i: 23“Samba'a randoo kana matiana pade mangote samba'a ngana langgai. Pade I'a kana rapoposanga Imanuel, to naria batuana ‘Alatala nosanggani ante kita.’ ”#1:23 Yes. 7:14
24Jadi sangga nembangupa Yusuf nipowianamo ewa to niparenta malaeka etu ka i'a. Nialanamo i Maria najadi rongona, 25tapi ira da'a nosampaturu sampe i Maria nangote anana langgai etu. Sangga nesuwupa ngana etu Yusuf nompoposanga I'a Yesus.