MATIUSI 1:25

MATIUSI 1:25 LAIGOR

Bo ngotilonggadu ti Maria diipo lopotutu mai lo walai̒o boito, tei Yusu diila lou̒lauwa woli Maria. Wau tou̒ walao̒ boito mapilo tutulio mai, tei Yusu longunte mao̒ o-Lio Isa.
LAIGOR: KITABI HABARI MOPIOHE
Share