MATIUSI 1:23

MATIUSI 1:23 LAIGOR

“Tadulahu ngota mao̒mbodaa̒ wau mopotutu mai talolai̒ kikiia̒ ngota. Tau̒kikiia̒ boito mau̒nteelio ‘Immanuel’.” (Immanuel bahasa lo Ibrani u bolilio mao̒, “Allahu Taa̒ala mai wolanto”).
LAIGOR: KITABI HABARI MOPIOHE
Share