MATIUSI 1:21

MATIUSI 1:21 LAIGOR

Ti Maria mamotutu mai talolai̒ kikiia̒ ngota. Talolai̒ boito musi unteemu mao̒ Isa, sababu Tio mamopoa̒ahu umati-Lio monto duduu-sawaalo limongolio.”
LAIGOR: KITABI HABARI MOPIOHE
Share

MATIUSI 1:21

Share