MATIUSI 1:19

MATIUSI 1:19 LAIGOR

Tei Yusu, tilantahio boito, deu̒yito-yito ngotaalio talaito modungohe butoo̒ lo agama. Oditolio patujulio mabuntoolio tilantahio boito wolo poo̒-poo̒oyo, alihu ti Maria diila moolito totalu lotaa dadaata.
LAIGOR: KITABI HABARI MOPIOHE
Share