Matius 1
DNA

Matius 1

1
Yesus Kristus akombalak endak larik waguka wene
(Lukas 3:23-38)
1At Yesus Kristus Abraham inom, Daud inom, inomba etnogo akombalak inom erlo paga nen endak larik waguka mende inendaga yi o.
2At Abraham nen Ishak endakik,
Ishak nen Yakub endakik,
Yakub nen Yehuda agoromi inom endaginakik,
3at Yehuda nen kwe Tamar waganggikesik nen,
Peres inom, Zerah inom, imbisak endaginakik,
nen, at Peres nen Hezron endakik,
Hezron nen Ram endakik, kagakike.
4Nen, Ram nen Aminadab endakik,
Aminadab nen Nahason endakik,
Nahason nen Salmon endakik, kagakike.
5Nen, Salmon nen kwe Rahab waganggikesik nen,
Boas endakik,
Boas nen kwe Rut waganggikesik nen, Obed endakik,
Obed nen Isai endakik, kagakike.
6Nen, Isai nen, ap Daud endaganggok etnogo endakik,
at Daud nen Uria age ndilogo wolok dukisikesik nen,
Salomo endakik, esigit diluk endak larik waguka.
7Nen, Salomo nen, Rehabeam endakik,
Rehabeam nen Abia endakik,
Abia nen Asa endakik, kagakike.
8Nen, Asa nen Yosafat endakik,
Yosafat nen Yoram endakik,
Yoram nen Uzia endakik, kagakike.
9Nen, Uzia nen Yotam endakik,
Yotam nen Ahas endakik,
Ahas nen Hizkia endakik, kagakike.
10Nen, Hizkia nen Manasye endakik,
Manasye nen Amon endakik,
Amon nen Yosia endakik, kagakike.
11Nen, Yosia ap Yahudi mende o Babel wogisek
laguka eta amot at Yekhonya agarlagi
inom endaginakik, esigit diluk endak larik waguka.
12Nen, akoni Yahudi mende o Babel wogisek
lagukama dagolik, yabunggane at Yekhonya nen
Sealtiel endakik,
Sealtiel nen Zerubabel endakik, kagakike.
13Nen, Zerubabel nen Abihud endakik,
Abihud nen Elyakim endakik,
Elyakim nen Azur endakik, kagakike.
14Nen, Azur nen Zadok endakik,
Zadok nen Akhim endakik,
Akhim nen Eliud endakik, kagakike.
15Nen, Eliud nen Eleazar endakik,
Eleazar nen Matan endakik,
Matan nen Yakub endakik, kagakike.
16Nen, Yakub nen Yusuf, kwe Maria agun etnogo
endakik, kwe Maria nen Yesus, nit nen Kristus
yiligogi etnogo endakik, erloma nenat endak larik
waguka.
17Esigit diluk endak larik waguka eti, ap Abraham endak lagike kurli nen, ap Daud endak lagike eti kurli paga inakombalak inebe 14 kurli nen endak larik waguka. Nen, Daud endak lagike kurli nen, akoni Yahudi mende wogisek o Babel laguka eti kurli paga inakombalak 14 kurli nen yabunggane endak larik wagukaat. Nen, ap Yahudi mende o Babel wogisek laguka kurli nen, Kristus endak lagike eti paga, inebe 14 kurli nen yabunggane endak larik wagukaat o.
Yesus Kristus endak lagike wene
(Lukas 2:1-7)
18At Yesus Kristus endak lagike eti ebe yigit dilugat endak lagike. Agoya Maria eti, ap Yusuf ebe waganggidek, inom wene warek werekma, Allah Agurengge nen eyak aburla disike. 19Aburla disikemo at Yusuf obabut pano etnogo paga, at akla nen,
“An kwe eti akoni inil oba togot diyamo enggarli asunogo nen, limago togot diyagin,” yiluk, akla ambasi lagike. 20Esigit diluk ambasi werekma, kibanggo noge yisinem at malaikat Allah mbogot oba nen yonggo wusa ʼbiya wirigogo mende omanggi oba wagikesik nen, men yogokike,
“Yusuf Daud omba yi. Kat korlak Maria eti waganu naʼit yiluk kakla ambagup o. Eyak eti Allah Agurengge nenat aburla dekemo. Eti paga, waganin o. 21Eyak eti ebe abat endasigin o. Endasumo, at nen ewe agot weyak kagarigogi mende nggorogo waganiluk ndil inabigin o, yiluk endaga Yesus salino,” yiluk yogokike. 22Esigit diluk kagasugun yiluk, ninombae Allah Endaganggok nen, ap omanggi paganeat ayonggo ʼbisikemo wene yogisasi dogolik, kolal mbalogo ʼbisike mende ndak-ndagat kagat lasuwagaluk yisike o. 23At eti nen,
“Korlak omanggi eyak aburla atluk, eyak abat endasigin o. Endak lago kalok, nit ninane paga, Allah ninom werek, yu kak, endaga Imanuel yisi dogogun,” (Yes. 7:14)
yiluk kolal mbalogo ʼbisike mende ndak-ndagat kagat lagike o.
24At Yusuf iluk agikesik, malaikat Allah nen laʼbi wagikemo yogokike mende etnogo ndak-ndagat, nge etnogo waganggikesik 25imbisak noge yigidek welagukasik nen, eyak abat endakikemo, endaga Yesus salkike.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.