Matiu 1:21

Matiu 1:21 NTBEP

Maria ina moánáka hadua ánángkóiꞌ tobaleilo, hai Ánángkóiꞌ iti ina nuhangaꞌ ‘Iesu’, láwiꞌ Ia to ina mohómpóki taunáNa hangko i huku dósáraꞌ.”
NTBEP: Sura Magasaꞌ: Bahangapa sura Pototowiá to Sae hai Pototowiá to Woꞌu
Share

Matiu 1:21

Share