Matiu 1:15

Matiu 1:15 NTBEP

Eliuꞌ momuleáka Eleásá; Eleásá momuleáka Mata; Mata momuleáka Iako
NTBEP: Sura Magasaꞌ: Bahangapa sura Pototowiá to Sae hai Pototowiá to Woꞌu
Share