YouVersion Logo
Search Icon

Matiye Tar dɔ Makəturu tə̂ le

Tar dɔ Makəturu tə̂ le
Tar kə̂ Maji kə̂ Matiye dda makəturu tə̂ le to mba dəwje kə̂ gəlde to Jiipije kə̂ unnje məde arə Kristə.
Kəjə tə̂ lə Matiye, Jeju to Nje-nɛ̂n-tɔju kə̂ aw pa tar tokə mbay-bbe karə njê-mə-kunnje ddaje nɛ̂n kə̂ Lubba ndiki ta karə n̂-ddaje. N̂-to Mesi tɔ, ne kə̂ Jiipije aw nginɛ̂nje karə Lubba ulɛ̂ arə n̂-to mbay ləde le.
Matiye mbɔn marə tarje kə̂ Jeju pa mə tɔkə tarje tə̂ min: Dɔngɔrɛ̂, tarje kə̂ lo-kanyɛ̂ 5 ndərəng 7 tɔju gusu ta karə njê-njaje go Jeju tə̂ isije nɛ̂n horo dəwje tə̂ ddəm kə Lubba ddəm. Joo laa, tarje kə̂ lo-kanyɛ̂ tə̂ 10 to nduje kə̂ Jeju unn kə ndəjəje kə̂ narə mba dəwje kə̂ awje ta kila mbər Tar kə̂ Maji. Mota laa, tarje kə̂ lo-kanyɛ̂ tə̂ 13 mbɔn gusu-tarje kə̂ Jeju pa mba tɔju nɛ̂n nɛ̂n dəwje karə gərəje kɔn-mbay lə Lubba kə majɛ̂. Sɔ laa, tarje kə̂ lo-kanyɛ̂ 18 tə̂ tɔju gusu kə̂ ta kisi nɛ̂n horo naan tə̂ to njê-mə-kunnje. Min laa, tarje kə̂ lo-kanyɛ̂ 24 ndərəng 25 tə̂ pa tar gusu kə̂ njê-njaje go Jeju tə̂ a kasəje ta nginan nɛ̂n kar kə̂ Lubba a tətə nɛ̂n ddɔ to dɔbɔnyɛ̂. Matiye pa tar kuju Jeju kə̂ to mbay lə Jiipije ddəm tar dɔ kar tə̂ kə̂ n̂-nayn nɛ̂n ngonn bbay ddəm (lo-kanyɛ̂ 1-2). Kɔsu kɔnyɛ̂ tə̂ a, Jeju kə̂ to Mbay lə Jiipije le n̂-gangə sariya-yo dɔɛ̂ tə̂ ngaâ n̂-bbəre dɔ kakə-dəsə tə̂ n̂-tɔlɛ̂ (lo-kanyɛ̂ 27). A Lubba ndole. Jeju tɔju rɔɛ̂ arə njê-njaje goe tə̂. N̂-dujude karə dilaje mbər Tar kə̂ Maji darə dəwje tɔyn kə̂ dɔ nangə tə̂ (lo-kanyɛ̂ 28). Tar kə̂ Maji lə Matiye tunga dɔ ndu Jeju tə̂ kə̂ unn nan: «Ngaâ əman, m-nayn kə se kə ndɔ tɔyn ndərəng ddutu ndɔ tə̂» (28:20). Jeju to Lubba horo dəwje tə̂.

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy