YouVersion Logo
Search Icon

Mat 1

1
Methe ma tene ma Jesû Kristû
(Luka 3.23-38)
1Ûyû nîguo mûtaratara wa methe ma tene ma Jesû Kristû wa mbarî ya Daudi, ûrîa warî wa mbarî ya Iburahimu.
2Methe make ma tene maarûmanîrîrîte ta û: Iburahimu aarî îthe wa Isaka, Isaka îthe wa Jakovu, Jakovu îthe wa Juda na aa mûrwethe. 3Juda aarî îthe wa Perezi na Zera, na ng'ina wao aarî Tamarû. Perezi aarî îthe wa Hezironi, na Hezironi aarî îthe wa Ramu. 4Ramu aarî îthe wa Aminadabu, Aminadabu îthe wa Nahashoni, na Nahashoni aarî îthe wa Salimoni. 5Salimoni aarî îthe wa Boazu na ng'ina aarî Rahavu. Nake Boazu aarî îthe wa Obedi na ng'ina aarî Ruthu. Obedi aarî îthe wa Jesii, 6nake Jesii aarî îthe wa mûthamaki Daudi.
Daudi aarî îthe wa Solomoni, na ng'ina wa Solomoni aarî mûndûmûka ûrîa wethîrîtwe arî mûka wa Uria. 7Solomoni aarî îthe wa Rehoboamu, Rehoboamu îthe wa Abija, nake Abija aarî îthe wa Asa. 8Asa aarî îthe wa Jehoshafati; Jehoshafati îthe wa Joramu, Joramu îthe wa Uzia, 9Uzia îthe wa Jothamu, nake Jothamu îthe wa Ahazi, nake Ahazi aarî îthe wa Hezekia. 10Hezekia aarî îthe wa Manase, Manase îthe wa Amoni nake Amoni aarî îthe wa Josia. 11#2Atha 24.14-15; 2Maû 36.10; Jer 27.20 Josia aarî îthe wa Jekonia vamwe na ariû a îthe. Îvindarî rîrîa ciana cia Isiraeli ciathamîîrue Babuloni.
12Vuva wa îthamîrio Babuloni, Jekonia aarî îthe wa Shealitieli, nake Shealitieli aarî îthe wa Zerubabeli. 13Zerubabeli aarî îthe wa Abiudi, Abiudi îthe wa Eliakimu, nake Eliakimu aarî îthe wa Azoro. 14Azoro aarî îthe wa Zadoku, Zadoku îthe wa Akimu, nake Akimu aarî îthe wa Eliudi. 15Eliudi aarî îthe wa Eleazaru, Eleazaru îthe wa Mathani, nake Mathani aarî îthe wa Jakovu, 16Jakovu aarî îthe wa Josefu ûrîa warî mûthuuri wa Mariamu; Mariamu ûrîa waciarire Jesû ûrîa wîtagwa Mesaya.
17Kwoguo kwarî na njiarwa îkûmi na inya, kuuma vîndî ya Iburahimu nginya vîndî ya Daudi. Na kwarî na njiarwa ciîngî îkûmi na inya kuuma vîndî ya Daudi nginya vîndî ya îthamîrio rîa Babuloni. Wana kwarî na njiarwa ciîngî îkûmi na inya kuuma vîndî ya îthamîrio rîa Babuloni nginya vîndî ya gûciarwa kwa Mesaya.
Gûciarwa kwa Jesû Kristû
(Luka 2.1-7)
18 # Luka 1.27 Rûrû nîruo rûgano rwa ûrîa Jesû Kristû aaciarirwe. Mariamu ng'ina wa Jesû nîmaarîkanîrîte na Josefu atî nîmakûvikania. Nwatî mbere ya kûvikania, Mariamu nîwamenyire atî aarî na îvu riumanîte na vinya wa Roho Mûtheru. 19Na nîûndû Josefu aarî mûndû mûthingu, na ndeendaga gûconorithia Mariamu, nîwatuire atigane nake na nthitho. 20Na rîrîa Josefu eeciragia îgûrû rîa maûndû mau, mûraika wa Mwathani nîwamumîrîre kîrotorî na akîmwîra atîrî, “Josefu, we ûrîa wî wa mbarî ya Mûthamaki Daudi, ndûgetigîre kûvikia Mariamu, nîûndû îvu rîu arî narîo riumanîte na vinya wa Roho Mûtheru. 21#Luka 1.31 Mariamu nîagaaciara mwana wa kavîcî, nawe nî ûkaamûtuîra rîîtwa ûmwîte Jesû, nîûndû nîakaavonokia andû ake kuuma meviarî mao.”
22Maûndû mama monthe meekîkire nîguo maûndû marîa Mwathani aarîtie na kanyua ka mûrathi Isaia mavinge, rîrîa aaugire atîrî,
23 # Isa 7.14 “Taroriani mwîrîtu nthingi nîakaagîa îvu,
na aciare mwana wa kavîcî,
ûrîa ûgeetwa Imanueli”
(narîo rîîtwa rîîrî rîgîtaûrwa nî kuga “Ngai arî vamwe na tue”).
24Nake Josefu aramûka, nîwavikirie Mariamu wata ûrîa mûraika wa Mwathani aamwathîte eke. 25#Luka 2.21 Nwatî Josefu ndaamenyana kîîmwîrî na Mariamu wa na mbere ya Jesû aciarwe. Nake Josefu nîwatuîrîre mwana ûcio rîîtwa akîmwîta Jesû.

Currently Selected:

Mat 1: KKB

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy