Matiu 1
TLM9109

Matiu 1

1
NA SOPENA 1.
1Na pepe hi ra pui Iesu Kristo, matu i Tevit, matu i Epraham.
2Epraham motama i Aisak; tau Aisak mdtama i Jekop; tau Jekop motama i Juta me ra tasina; 3tau Juta motama i Peres me Sira ta me Temar; tau Peres motama i Hesron; tau Hesron motama i Ram; 4tau Ram motama i Aminatap; tau Aminatap motama i Naason; tau Naason motamai Salmon; 5tau Salmon motama i Poas ta me Rehap; tau Poas motama i Opet ta me Rut; tau Opet motama i Jese; 6tau Jese motama i Tevit na moli.
Tau Tevit motama i Solomon ta me tupu i Iuraia mine; 7tau Solomon motama i Rehopoam; tau Rehopoam motama i Apaija; tau Apaija motama i Esa; 8tau Esa motama i Jehosavat; tau Jehosavat motama i Joram; tau Joram motama i Asaia; 9tau Asaia motama i Jotam; tau Jotam motama i Ehas; tau Ehas motama i Hesekaia; 10tau Hesekaia motama i Manase; tau Manase motama i Amon; tau Amon mo-tama i Josaia; 11tau Josaia motama i Jekonaia me ra tasina, me na rani hi na lavira me Papelon.
12Tau na rani hi na lavira me Papelon tau, Jekonaia motama i Sealtiel; tau Sealtiel motama i Serapapel; 13tau Serapapel motama i Apaiut; tau Apaiut motama i Elaiakim; tau Elaiakim motama i Asor; 14tau Asor motama i Satok; tau Satok motama i Akim; tau Akim motama i Elaiut; 15tau Elaiut motama i Elieser; tau Elieser motama i Matan; tau Matan motama i Jekop; 16tau Jekop motama i Josev, tupu i Mere, inie movarara i lesu, tejuria Na Kristo.
17Suria, ra puina vunuvunu majuri Epraham me Tevit, ra puina na havulatea na vana movati motoho ae; tau majuri Tevit me na rani hi na lavira me Papelon, ra puina na havulatea na vana, inovati motoho ae; tau majuri na rani hi na lavira me Papelon me Na Kristo, ra puina na havulatea na vana movati motoho ae.
18Iesu Kristo momalua pale a: Me na rani tinana Mere motupu i Josev, terasanavurua reji, mojujuni toho na paule ta me Na Talume Tapu. 19Tau Josev tupuna, inie na tajua tataholo, mosameje na pisea ta mera vunuvunu, moninima tau na rahupuni tamautu nie. 20Maa moninima tau ra sanu naa, te enjel hi Iehova itea monumai mea me na navuriorio, moaso, Josev, matu i Tevit, moso oine na lavi Mere meho tupumu: suria Na Talume Tapu motamana paule me na lolona. 21Irahurahu matuna lamane; tau oijura hisena IESU; suria inie ihorohoro ra uluo hina me ra pilara vei vasoosoo. 22Na sanu naa monumai, sura aso hi Iehova hi na provet motaraae, moaso, 23Te hajae uluo itea ijujuni toho na paule, irahurahu matuna lamane,
Tijura hisena Imanuel;
natuha, me na loeja, mopala i Atua tomotoho meja. 24Tau Josev molije, move na sanu na enjel movaraia, molavi tupuna mea; 25mosavano mea me na rani irahurahu matuna lamane: tau mojura hisena IESU.

This is a historic text maintained by the British and Foreign Bible Society.


Learn more about Tolomaku Portions 1909