Saint Matthieu 1
KBN1947

Saint Matthieu 1

1
1Takarata a sarang a tangko a Jésus-Christ, Goune a David, goune a Abraham.
2Abraham mboung Isaac; Isaac mboung Jacob; Jacob mboung Juda da yine nèli; 3Juda mboung Pharès da Zara jing Thamar; Pharès mboung Esrom; Esrom mboung Aram; 4Aram mboung Aminadab; Aminadab mboung Naasson; Naasson mboung Salmon; 5Salmon mboung Boaz jing Rahab; Boaz mboung Obed jing Ruth; Obed mboung Isaï; 6Isaï mboung David.
Nanjoukaou David mboung Salomon jing waïn a Urie; 7Salomon mboung Roboam; Roboam mboung Abia; Abia mboung Asa; 8Asa mboung Josaphat; Josaphat mboung Joram; Joram mboung Ozias; 9Ozias mboung Joatham; Joatham mboung Achaz; Achaz mboung Ézéchias; 10Ézéchias mboung Manassé; Manassé mboung Amon; Amon mboung Josias; 11Josias mboung Jéchonias da yine nèli, ka name o̱kèo̱ ko̱ kli fan kli sé pou Babylone.
12Afal ko̱ klime fan kli sé pou Babylone tou, Jéchonias mboung Salathiel; Salathiel mboung Zorobabel; 13Zorobabel mboung Abiud; Abiud mboung Éliakim; Éliakim mboung Azor; 14Azor mboung Sadok; Sadok mboung Achim; Achim mboung Éliud; 15Éliud mboung Éléazar; Éléazar mboung Matthan; Matthan mboung Jacob; 16Jacob mboung Joseph, ko̱ ba wa a Marie, ko̱ mboung Jésus, ko̱ ling‐è ba Christ.
17Mèrèn kli mane botoulè‐nèng, tinassaonkè ka Abraham bo̱l tèn David, da mèrèn kli mane botoulè‐nèng ka David bo̱l tèn name fana kli sé pou Babylone, da mèrèn kli mane botoulè‐nèng ka name fana kli sé pou Babylone bo̱l tèn Christ.
18Name baï mboungna Jésus‐Christ mono.
Da ko̱ Joseph mi baka Marie, ma a Jésus bi, ambèl ko̱ kème ya nè, kè ko̱ kè mbabil ka Saint‐Esprit. 19Da Joseph, ko̱ ba wa nè, ba njoukou guédék, da kè tane ga ji ba chonron mi sé nè an nona rokè ya, ka kèrè baï yèngna Marie ka foli. 20Da ko̱ kème pane kèra fal baï on, mono, ange a Nanjou mi tèn gui monè, yé ba lo̱la on, ka sa: Joseph goune a David, waou mi i mo baï yana Marie ka waïn no ya, baï ko̱ bil on ko̱ kème mba ba a Saint‐Esprit; 21da yé kè ma mboung ba goune wonron, da mo ma bi ling‐è ba Jésus; baï ko̱ kè mini ko̱ ma kou njoukou nèli baï békéfèn aklili. 22Fèn aïnli bon mi tèn an tènrèn none baï ko̱ Nanjou mi sa ka njaka prophète mi tèn kala ka babaï, ka sa:
23Oui ko̱, tikila ko̱ mi mbabil tou, kè ma mboung ba goune wonron,
Da yé kli bi ling‐è ba Emmanuel,
on mi sa ba Ouone jing na.
24Da Joseph tome name tou, ka nding mahana ka aïn ko̱ ange a Nanjou sa bi njakè, da ya waïn nè tou. 25Da kè tane ga hèdi nè ya bo̱l tèn name mboungna goune wonron on, da kè bi ling‐è ba Jésus.

Published by the British and Foreign Bible Society in 1947.


Learn more about Féké Testament 1947

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.