MATIU 1
SIL

MATIU 1

1
Yesu doho niaa
Luuk 3.23-28
1Yesu doho niaa nɛ ŋla. U naabalimaba nɛ fa ŋaa Abiraham ari Devit.
2Abiraham nɛ fa lul Aizik. Aizik ma sii lul Jekɔb. Jekɔb ma sii lul Juda ari u naaŋbiiriŋ. 3Juda ma sii lul Pɛrɛs ari Zɛra. (Ba naaŋ yiriŋ nɛ fa Tama.) Pɛrɛs ma bira sii lul Hɛzurɔŋ. Hɛzurɔŋ ma sii lul Ram. 4Ram ma sii lul Amiinadab. Amiinadab ma sii lul Naasuŋ. Naasuŋ ma sii lul Salimɔŋ. 5Salimɔŋ ma sii lul Buas. (Buas naaŋ yiriŋ nɛ fa Rehab.) Buas ma sii lul Obɛd. (Obɛd ma naaŋ yiriŋ nɛ fa Rut.) Obɛd ma sii lul Jɛsi. 6Jɛsi ma bira sii lul kuoro Devit. Devit ma fa lul Solomɔŋ (Solomɔŋ ma naaŋ fa ŋaa Uraya haala nɛ. Uraya suu aŋ ka Devit joŋo jaa.) 7Solomɔŋ ma sii lul Rihabam, Rihabam ma sii lul Abaaja, Abaaja ma sii lul Asa. 8Asa ma sii lul Jihosafat, Jihosafat ma sii lul Jɔram, Jɔram ma sii lul Uzaya. 9Uzaya ma sii lul Jotam, Jotam ma sii lul Ehas, Ehas ma sii lul Hizikaya. 10Hizikaya ma sii lul Manaasi, Manaasi ma sii lul Emɔŋ, Emɔŋ ma sii lul Jusaya. 11Jusaya ma sii lul Jekonaya ari u naaŋbiiriŋ. Bua-la lɛ nɛ ba kɛŋ Iziral tiŋŋaa mu Babilɔŋ.
12Ba fa si kɛŋ Iziral tiŋŋaa kaa mu Babilɔŋ ŋii, u ŋii hariŋ lɛ nɛ Jekonaya lul Sialitɛl, Sialitɛl ma sii lul Zerubabil. 13Zerubabil ma sii lul Abayat, Abayat ma sii lul Ɛlayakim, Ɛlayakim ma sii lul Azɔ. 14Azɔ ma sii lul Zadɔk, Zadɔk ma sii lul Akim, Akim ma sii lul Ɛlayat. 15Ɛlayat ma sii lul Eliyeza, Eliyeza ma sii lul Mataŋ, Mataŋ ma bira sii lul Jekɔb. 16Jekɔb ma sii lul Josɛf, Josɛf nɛ saa jaa Mɛɛri. U nɛ lul Yesu, nii-la ba sií yirɛ Kirisito.
17A suomi Abiraham si hɛ u miisiŋ lɛ a kaa kukɔ Devit si hɛ u miisiŋ lɛ, ba di u nihiliɛrɛba kala fa ŋaa fii ari banɛsɛ nɛ. Devit si hɛ u miisiŋ lɛ a kaa kukɔ bua-la lɛ ba fa si kɛsɛ Iziral tiŋŋaa kaa mu Babilɔŋ, Devit nihiliɛrɛba kala ma fa ŋaa fii ari banɛsɛ nɛ, a bira chiŋ bua-la lɛ ba si kɛsɛ Iziral tiŋŋaa kaa mu Babilɔŋ a kaa kukɔ bua-la lɛ ba si lul Kirisito, nialiŋ ba si kɛsɛ kaa mu Babilɔŋ nihiliɛrɛba ma fa ŋaa fii ari banɛsɛ nɛ.
Yesu lulluŋ bua lɛ
Luuk 2.1-7
18Ŋla nɛ ba ŋaa a lul Yesu Kirisito. Josɛf nɛ fa sugɛ u naaŋ Mɛɛri duu jaa. Ka di ba-na jaa dɔŋɔ, Mɛɛri na duu kɛŋ luoruŋ nɛ. Wia Diŋ-zɔŋ-la nɛ hɛ pu. 19Josɛf fa ŋaa ni-pula nɛ. U fa bi chɛ duu hiisɛ Mɛɛri niaa tuɔŋ. Ŋii nɛ u kɛŋ u tuɔŋ lɛ duu viau. 20U fa síi biinɛ ŋii, Wia tiŋdaara dɔŋɔ kɔ u teeŋ ari duosoo tuɔŋ a bula pu a bul, “Josɛf, Devit doho nuu, sí leŋe di fawulluŋ kɛniŋ ŋ síi chɛ di ŋ jaa Mɛɛri, bɛɛ wiaa luoru-la u si kɛnɛ ŋaa Wia Diŋ-zɔŋ-la nɛ hɛ pu. 21U jaŋ lul baal, ŋ jaŋ hɛ u yiriŋ Yesu, bɛɛ wiaa u nɛ jaŋ laa u niaa haachɛba ta.” 22Wiiŋ deeŋ kala ŋaa di wialiŋ la Tiina Wia fa si bula ku ŋaa wutitii. U fa to u nialiŋ síi bul wiaa, Wia Diŋ-zɔŋ-la doluŋ lɛ nɛ a bul ŋii. 23Wialiŋ u fa si bula nɛ ŋla:
“Ha-tolo kubala ha si bi baal jiŋ jaŋ kɛŋ luoruŋ a lul bie.
Ba jaŋ hɛ u yiriŋ Imanuɛl.”
(U yiri-la bubuɔŋ nɛ Wia hɛ la teeŋ.) 24Josɛf si sii doŋ lɛ, u ŋaa ŋii Wia tiŋdaari-la si bula pu a jaa Mɛɛri. 25U si jaau ŋii, ba duu bi dɔŋɔ jiŋ, ka u lul u ha-toli-bie. Ŋii nɛ Josɛf hɛ u yiriŋ Yesu.

© 2014 GILLBT

Ghana Institute of Linguistics, Literacy and Bible Translation


Learn more about Yesu Kiristito Wu-Zɔŋŋɔɔ (Ghana)

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.