EŻODU 3:14

EŻODU 3:14 MB20

Alla wieġbu: “JIEN LI JIEN.” U kompla jgħidlu: “Hekk għidilhom lil ulied Iżrael, ‘JIENA-HU bagħatni għandkom.’ ”
MB20: IL-BIBBJA IL-KOTBA MQADDSA
Share