S. MATTEVSHA EVANGELI. 1
DAL1584

S. MATTEVSHA EVANGELI. 1

1
1LETV SO BVQVE OD IESVſoviga Criſtuſoviga rojſtva, Davidoviga Synu, Abrahamoviga Synu. 2Abraham je rodil Isaaka. Isaak je rodil Iacoba. Iacob je rodil Iuda inu njegove Brate. 3Iuda je rodil Phareſa inu Sarama, od Tamare. Phares je rodil Hezrona. Hezron je rodil Rama. 4Ram je rodil Aminadaba. Aminadab je rodil Nahaſſona. Nahaſſon je rodil Salma. 5Salma je rodil Boaſa, od Rahabe. Boas je rodil Obeda, od Rute. Obed je rodil Ieſſa. 6Ieſſe je rodil Krajla Davida.
Krajl David je rodil Salomona, od Vriave Shene. 7Salomon je rodil Roboama. Roboam je rodil Abia. Abia je rodil Aſſa. 8Aſſa je rodil Iosaphata. Iosaphat je rodil Iorama. Ioram je rodil Oſia. 9Oſia je rodil Iótana. Iotan je rodil Ahaſa. Ahas je rodil Ezehia. 10Ezehia je rodil Manaſſa. Manaſſe je rodil Amona. Amon je rodil Iosia. 11Iosia je rodil Iehonia, inu njegove Brate, ob tém zhaſſu Babiloniſke jezhe.
12Po Babiloniſki jezhi je Iehonias rodil Sealtiela. Sealtiel je rodil Zorobabela, 13Zorobabel je rodil Abiuda. Abiud je rodil Eliakima. Eliakim je rodil Aſora. 14Aſor je rodil Zadoka. Zadok je rodil Ahina. Ahin je rodil Eliuda. 15Eliud je rodil Eleaſara. Eleaſar je rodil Matana. Matan je rodil Iacoba. 16Iacob je rodil Iosepha, Marie Mosha, od katere je Iesus rojen, kir je imenovan Criſtus. 17Vſéh rodou od Abrahama do Davida, je ſhtirinajſt rodou: Od Davida do Babyloniſke jezhe je ſhtirinajſt rodou: Od Babyloniſke jezhe do Criſtuſa, je ſhtirinajſt rodou.
18IEsuſovu Criſtuſevu rojſtvu pak je letaku bilu. Kadar je Maria njegova Mati Iosephu bila sarozhena, prejden je on njo k'ſebi bil vsel, ſe je snaſhlu, de je ona noſſezha bila od ſvetiga Duha. 19Ioseph pak njen Mosh je bil brumen, inu je nej hotil resglaſsiti, temuzh je miſlil njo ſkrivaje sapuſtiti. 20Mej tém pak ker je on taku miſlil, pole, en GOSPODNI Angel ſe je njemu v'ſajni pèrkasal, inu je rekal: Ioseph: Davidou ſyn, nebuj ſe Mario tvojo sheno k'ſebi vseti. Sakaj tu, kar je v'njej rojenu, je od ſvetiga Duhá. 21Inu ona bo eniga Synu rodila, tiga ime imaſh ti, Ieſus, imenovati. Sakaj on bo ſvoj folk isvelizhal od nyh gréhou. 22Letu ſe je pak vſe sgudilu, de bi ſe tu dopolnilu, kar je GOSPVD ſkusi Preroka govuril, kateri pravi: 23Pole, ena Dezhla bo noſſezha, inu bo eniga Synu rodila, inu bodo njegovu ime, Emmanuel, imenovali, kateru je ſtolmazhenu, Bug s'nami.
24Kadar ſe je pak Ieseph is ſna bil obudil, je ſturil, kakòr je njemu GOSPODNI Angel bil sapovédal, inu je vsel ſvojo Sheno k'ſebi. 25Inu on nje nej ſposnal, dokler je ona ſvojga pèrvorojeniga Synu rodila: Inu je njegovu ime imenovala, IESVS.

Priprava besedila DAL1584: © 2004 Društvo Svetopisemska družba Slovenije.

Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!


Learn more about Dalmatinova Biblija 1584

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.