Matayo 1:5

Matayo 1:5 MAKONDE

Salumoni nkummaleka Boasi, na anyokwe Boasi ávele Lahabu. Boasi nkummaleka Obedi, na anyokwe Obedi ávele Lutu. Obedi nkummaleka Yese.
MAKONDE: Makonde NT
Share