Matayo 1:23

Matayo 1:23 MAKONDE

“Nkongwe akámmaite nnume àmbekuva na chitumbo, na àmbemmaleka mwana wa chilume, na vàmbenchema Imanueli,” mana lake, Nnungu àvele pamo na hwetu.
MAKONDE: Makonde NT
Share