Matayo 1:21

Matayo 1:21 MAKONDE

Nang'e àmbemmeleka mwana wa chilume, koka uncheme lina lyake Yesu, kwa kuva, nang'e njo ambevapôha vanu vake n'disambi dyavo.”
MAKONDE: Makonde NT
Share

Matayo 1:21

Share