YouVersion Logo
Search Icon

matai 2

2
i'mi ne esmomhana ci cou
1ne moso honte 'o helote, mo yayo to veculehemu ne yutaya 'o iesu. mo piyo cila buhcacongeoha mo i'mi to esmomhana ho cmʉ'ho ta 'elusalemu; 2ihe tuocosi: <i'o mon'a yayo cite honte ta couyutaya mo yonenu? imza aiti ta esmomhana 'o congeohasi, mimza mna'o uhtan'e ho p'ohkui.>
3isi talʉi to helote 'e e'e eni, mo na'no 'oha ma'suseomʉ; acʉhʉ 'o yata hosa ta 'elusalemu mo maezo 'oha ma'suseomʉ. 4isicu acʉha eteuyuna to helote 'o saisicoo ho i'o lema'cohio seiso, isi tuocosi: <nte yayo nenu na kilisto?>
5ihe yut'inga: <te yayo to veculehemu ta yutaya, maica mosola mainca 'o nia hia tmopsʉ to eyongensa:
6 veculehemu ta mia'usnu ta yutaya,
o'a mikos'a so'okosia ta mahohosa ta yutaya;
maica panto mo cihi ci taicini te i'mi suu ho yuyafo,
tesi aʉt'ʉca 'e 'o'oko'u ci 'isolaelu.>
7isicueno auc'oc'ova eoho'a to helote 'omo i'mi ne esmomhana cila buhcacongeoha, mi'usni ho tuucocosi na a'ʉmtʉ hiesi ho moso yuyafo 'o congeoha, 8isicu cucufni ho poa emo'usnu ne veculehemu, yainca: <temu uhne'e, bumemeala i'ima na oko, ho tamucu elʉa, tamu eʉsvʉta a'o. ta'u ko'ko maezo uso ho m'ohkuyu.>
9ihe talʉi 'e e'e eni, micu e'ohʉ. ne mio, i'o ohe aiti ta esmomhana ci congeoha mio ivaho yuyafo, a'vinano papoevʉ ho engocha, ec'ʉha to isi yoni yayo to oko micu tosvo. 10ihe aiti 'o congeoha ic'o, a'ʉmtʉs'a kaebʉ ho 'aveoveoyʉ. 11micu yʉmeʉmʉ to emoo, aiti 'o oko ho i'o inosi ci maliya, cu m'ocnguyu ho p'ohkui 'e oko eni, ihecu paavi 'o tvoisia pepe ci macucuma, tuyafa 'o king, konamusngau, ho i'o s'os'o ho teonghia to oko.
12mo mito ceihe 'o hamo ho eʉsvʉta ho o'tena poa yuovei baito to helote, micu mito h'unasi ci ceonʉ ho emomaine'e.
p'usnu ne 'ezivuto
13ataveisi ne micu e'ohʉ, mo aopa'to to cei to yosefu 'o tensi to hamo, yainca: <yʉc'ʉ! hafa si oko ho isi inosi ho p'usnu ne 'ezivuto, yone'en'a, ac'ʉhʉ ho ta'ucu eucufna suu ho mongoi; maica tesi yuseiseita to helote 'e oko eni, akoeva no opcoza.>
14micu yʉc'ʉ 'o yosefu ho e'ohʉ. hafa nemo feʉngna 'e oko ho i'o inosi ho p'usnu ne 'ezivuto, 15yone'e, ac'ʉhʉ ne mohcu mcoi 'o helote. na'e hi'hioa eni isi mia 'o ohsila psoemiza to eyongensa to hamo ci e'e: <te'o e'eafi ne 'ezivuto 'o oko'u.>
opcoza 'o 'o'oko
16micu bochio 'o helote ho ihe tonongonongoi to lebuhcacongeoha, mo kuici ma'sʉsʉ'no, ieni to ohsi talʉi tola buhcacongeoha ci hiesi no yuyafo 'o congeoha, popeosmuhnu to cou ho uhne veculehemu ho ito aukukuyungusi ho pohcʉcʉha 'omo afu'un'a topuska ci 'o'oko no haahocngʉ.
17'e hi'hioa eni isi mia 'o ohsi engha to eyongensa 'elimia ci e'e:
18ne laama isicu tac'ʉhi
'o fihngau no tmunoi mongsi.
isi tngisi to leice 'o 'o'okosi,
o'amo tiou honte ao'pova,
maica micu tʉcʉcʉhʉ 'o 'o'oko.
i'mi ne 'ezivuto ho yuovei
19ataveisi ne mohcu mcoi 'o helote, ne 'ezivuto, mo aopa'to to cei to yosefu 'o tensi to hamo, 20yainca: <yʉc'ʉ! hafa si oko ho isi inosi ho yuovei to ceoa ne 'isolaelu, maica micu mcoi 'o mosola mici opcoi ta oko ci cou.> 21micu e'ohʉ 'o yosefu, hafa 'o oko ho i'o inosi ho yuovei ne 'isolaelu.
22maica ho isi tac'ʉhi to yosefu 'o 'acilo homo biuski to amosi ci helote ho honte ta yutaya, o'amo smeecʉ'ho uhne'e. ataveisi, 'o hamo isi ivaha ieni to cei ho eʉsvʉta to yosefu, micu aotoefʉngʉ ho uhta mia'usnu ta ngalilaya, 23yonto la yainca nazalo ci hosa hocu nochʉmʉ. na eni isi mia 'o ohela engha to eyongensa ci e'e: <tehela yainca zou counazalo.>

Currently Selected:

matai 2: bsnfe

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy