Sv. Matevž 1
CHR

Sv. Matevž 1

1
1 # Lk 3,23–38 Knjiga rodu Jezusa Kristusa, sina Davidovega, sina Abrahamovega.
2 # 1 Let 1,28; 2,1–14; Rut 4,18–22 Abraham je rodil Izaka. Izak pa je rodil Jakoba. Jakob pa je rodil Judo in brate njegove. 3Juda pa je rodil Faresa#Ali: Pereza. Glej 1 Mz 38,29; Rut 4,18. in Zara s Tamaro. Fares pa je rodil Ezroma. Ezrom pa je rodil Arama. 4Aram pa je rodil Abinadaba. Abinadab pa je rodil Nahsona. Nahson pa je rodil Salmona. 5Salmon pa je rodil Boaza z Rahabo. Boaz pa je rodil Obeda z Ruto. Obed pa je rodil Jeseja. 6#1 Let 3,10–19A Jesej je rodil Davida kralja.
David kralj pa je rodil Salomona z bivšo ženo Urijevo. 7Salomon pa je rodil Roboama. Roboam pa je rodil Abija. Abija pa je rodil Aza. 8Aza pa je rodil Jozafata. Jozafat pa je rodil Jorama. Joram pa je rodil Ozija. 9Ozija pa je rodil Joatama. Joatam pa je rodil Ahaza. Ahaz pa je rodil Ezekija. 10Ezekija pa je rodil Manaseja. Manase pa je rodil Amona. Amon pa je rodil Josija. 11#2 Kr 24,14.15; 2 Let 36,10; Jer 27,20A Josija je rodil Jehonija in brate njegove ob selitvi v Babilon.
12Po preselitvi v Babilon pa: Jehonija je rodil Salatiela. Salatiel pa je rodil Zorobabela. 13Zorobabel pa je rodil Abiuda. Abiud pa je rodil Eliakima. Eliakim pa je rodil Azorja. 14Azor pa je rodil Sadoka. Sadok pa je rodil Ahima. Ahim pa je rodil Eliuda. 15Eliud pa je rodil Eleazarja. Eleazar pa je rodil Matana. Matan pa je rodil Jakoba. 16A Jakob je rodil Jožefa, moža Marije, iz katere se je rodil Jezus, ki se imenuje Kristus.
17Vseh rodov torej od Abrahama do Davida je štirinajst rodov, in od Davida do preselitve v Babilon štirinajst rodov, in od preselitve v Babilon do Kristusa štirinajst rodov.
18 # Lk 2,1–7 # Lk 1,27 Jezusa Kristusa rojstvo je bilo pa tako: Ko je bila mati njegova Marija zaročena z Jožefom, se pokaže, preden sta se sešla, da je noseča od svetega Duha. 19Jožef pa, njen mož, ker je bil pravičen in je ni hotel očitno osramotiti, jo je sklenil skrivaj zapustiti. 20In ko je to premišljeval, glej, prikaže se mu v spanju angel Gospodov, rekoč: Jožef, sin Davidov, ne boj se vzeti k sebi Marije, žene svoje; kajti kar se je v njej zarodilo, je od svetega Duha. 21#Lk 1,31Rodila pa bo sina, in imenuj ime njegovo Jezus, zakaj on odreši ljudstvo svoje njih grehov. 22Vse to pa se je zgodilo, da se izpolni, kar je rekel Gospod po preroku, ki pravi:
23 # Iz 7,14 »Glej, devica bode noseča in bo rodila sina,
in imenovali bodo ime njegovo Emanuel,«
kar se tolmači: Bog z nami. 24Ko se pa prebudi Jožef iz spanja, stori, kakor mu je angel Gospodov ukazal, in vzame k sebi ženo svojo. 25#Lk 2,21In ni je spoznal, dokler ni rodila sina, in dal mu je ime Jezus.

CHR © 1914 British and Foreign Bible Society, © 2017 Društvo Svetopisemska družba Slovenije.

Svetopisemska družba se posveča širjenju Svetega pisma, da bi njegovo življenjsko sporočilo lahko doseglo vse ljudi. Tudi ti lahko pomagaš pri tem delu!


Learn more about Chráskov prevod

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.