Salm 136:9

Salm 136:9 ABG1992

A’ ghealach agus na reultan a riaghladh na h‑oidhche, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share