Salm 136:8

Salm 136:8 ABG1992

A’ ghrian a riaghladh an là, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share