Salm 136:7

Salm 136:7 ABG1992

Dhàsan a rinn solais mhòra, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share