Salm 136:5

Salm 136:5 ABG1992

Dhàsan a rinn na nèamhan le gliocas, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share