Salm 136:24

Salm 136:24 ABG1992

Agus a shaor sinn o ar naimhdean, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share