Salm 136:22

Salm 136:22 ABG1992

Mar oighreachd do Israel, a òglach fhèin, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share