Salm 136:20

Salm 136:20 ABG1992

Agus Og rìgh Bhasain, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share