Salm 136:18

Salm 136:18 ABG1992

Agus a mharbh rìghrean treuna, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share