Salm 136:17

Salm 136:17 ABG1992

Dhàsan a bhuail rìghrean mòra, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share