Salm 136:16

Salm 136:16 ABG1992

Dhàsan a threòraich a shluagh tron fhàsach, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share