Salm 136:15

Salm 136:15 ABG1992

Ach a thilg Phàraoh agus a armailt bun-os‑cionn anns a’ mhuir ruaidh, oir gu bràth mairidh a thròcair.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share