Salm 136:14

Salm 136:14 ABG1992

Agus a thug air Israel dol tro a meadhon, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share