Salm 136:13

Salm 136:13 ABG1992

Dhàsan a roinn a’ mhuir ruadh na roinnean, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share