Salm 136:12

Salm 136:12 ABG1992

Le làimh thrèin, agus le gàirdean sìnte a‑mach, oir gu bràth mairidh a thròcair
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share