Eòin 20:5

Eòin 20:5 ABG1992

Agus air cromadh sìos dha, chunnaic e an lìon-aodach na laighe; gidheadh cha deachaidh e a‑steach.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share