Eòin 20:30

Eòin 20:30 ABG1992

Agus rinn Iosa, gu fìrinneach, mòran de mhìorbhailean eile am fianais a dheisciobal, nach eil sgrìobhte anns an leabhar seo.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share