Eòin 20:29

Eòin 20:29 ABG1992

Thubhairt Iosa ris, Airson gum faca tu mi, a Thòmais, chreid thu: is beannaichte iadsan nach faca, agus a chreid.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share