Eòin 20:28

Eòin 20:28 ABG1992

Agus fhreagair Tòmas, agus thubhairt e ris, Mo Thighearna agus mo Dhia.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share