Eòin 20:27

Eòin 20:27 ABG1992

Na dhèidh sin thubhairt e ri Tòmas, Cuir an seo do mheur, agus feuch mo làmhan; agus sìn an seo do làmh, agus cuir am thaobh i: agus na bi mì‑chreidmheach, ach creidmheach.
ABG1992: Am Bìoball Gàidhlig 1992
Share